Marine

Bent u gedekt tegen alle mogelijke dreigingen?

De scheepvaart is technisch complex, kent vele gevaren en is kapitaalintensief. Dit mag niet leiden tot een ontwrichting, en al helemaal niet als deze te voorkomen is. Elk risico dat een bedrijf in gevaar kan brengen moet deugdelijk worden ondergebracht bij een verzekeraar, zodat het financieel risico als gevolg van een incident op de juiste wijze is overgegaan van de klant naar de verzekeraar. Bent u niet helemaal zeker of deze ‘risk transfer’ goed is uitgevoerd? FDR helpt u graag met advies, analyse en inventarisatie van risico en dekking.

Onze maritieme oplossingen

Lees meer over de gangbare verzekeringsproducten in de maritieme sector.