Compliance

Wij staan voor een verantwoord bestuur en dit is de basis waarop wij FDR leiden en de manier waarop we relaties aangaan met onze stakeholders. We voeren onze activiteiten uit in lijn met de hoogste ethische normen en vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders waarbinnen ook al onze medewerkers opereren.

Compliance en gebruik van persoonsgegevens

 

Ons beleid

Algemene informatie over onze diensten kunt u in de onderstaande documenten vinden en downloaden. Overige toelichtingen op ons beleid en regelgeving zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Algemene voorwaarden 

Dienstenwijzer

 

AFM geregistreerd

Ons kantoor heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunning nummer 12049129.