Logistiek & Transport

Bent u verzekerd tegen alle risico's die u dagelijks kunt tegen komen?

Expediteurs, terminalexploitanten en stuwadoors zijn voorbeelden van de grote groep dienstverleners die de transport- en logistieke behoeften van hun partners faciliteren. Toch kunnen zij bij hun dagelijkse activiteiten aan aanzienlijke risico’s worden blootgesteld. Deze risico’s kunnen bijvoorbeeld verband houden met de fysieke activa die zij bezitten, leasen of huren, zoals bedrijfspanden, grondapparatuur, vervoer of kranen. Ze kunnen ook betrekking hebben op risico’s veroorzaakt door derden. Een dekking op maat kan u beschermen tegen verlies of schade waarmee uw activiteiten te maken kunnen krijgen. Aangezien de activiteiten in deze sector veelzijdig zijn en onderhevig aan snelle veranderingen, kan ons team u helpen de kwesties waarmee u te maken kunt krijgen in kaart te brengen.

Contact