VERZEKERINGSCRISIS DREIGT VOOR EUROPESE BINNENWATEREN

FDR adviseert scheepseigenaren en exploitanten om direct advies in te winnen, aangezien verzekeraars mogelijk de verzekering van niet-gecertificeerde schepen zullen intrekken.

De Europese binnenvaart staat voor een crisis die grote gevolgen kan hebben voor scheepseigenaren, exploitanten en maritieme verzekeraars. Schepen geregistreerd onder de Nederlandse vlag – goed voor ongeveer 70% van de markt – dreigen hun verzekering en vergunning om te opereren te verliezen, schrijft Armand Lans.

Commercieel geëxploiteerde binnenvaartschepen – waaronder passagiers- en vrachtschepen – moeten voldoen aan de Nederlandse Binnenvaartwet, die bewijs van scheepsclassificatie vereist in de vorm van een certificaat om te handelen, afgegeven onder andere door het Nederlands Bureau Keuring Binnenvaart (NBKB). Experts, werkzaam bij particuliere bedrijven, voeren de meeste inspecties uit namens het NBKB.

De crisis begon in december 2023, toen het NBKB haar vergunning om certificaten af te geven werd ingetrokken door de Nederlandse overheid. Hoewel het NBKB inmiddels deze vergunning weer heeft ontvangen, hebben veel Experts verklaard niet met het NBKB te willen samenwerken, vanwege een verlies aan vertrouwen. Dit dwingt scheepseigenaren om andere inspectie-instanties te zoeken, maar er zijn er simpelweg niet genoeg om de achterstand weg te werken.

Vanuit een maritiem verzekeringsperspectief is dit een significant probleem. Verzekeraars zullen mogelijk geen dekking verlenen voor niet-gecertificeerde schepen, aangezien deze als ‘onzeewaardig’ worden beschouwd.

Zoek direct verzekeringsadvies

Het is belangrijk om direct advies in te winnen en gesprekken aan te gaan met uw verzekeraar en assurantieadviseur om de risico’s beter te begrijpen en een noodplan op te stellen. Het FDR team staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Om te voorkomen dat schepen zonder certificaten komen te zitten, heeft de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 108 certificaten eenmalig verlengd, maar deze vergunningen zijn in mei verlopen. De ILT heeft duidelijk aangegeven dat deze verlenging een eenmalige maatregel was, en adviseert scheepseigenaren nu contact op te nemen met een inspectie-instantie.

Dit heeft belangrijke gevolgen voor Nederlandse binnenvaartschepen en exploitanten die op zoek zijn naar maritieme verzekering, want zonder deze certificering zullen verzekeraars geen dekking bieden. Het varen zonder verzekering is vergelijkbaar met het rijden zonder autoverzekering; de impact van een ongeval of calamiteit kan catastrofaal zijn en mogelijk tot faillissement leiden.

Gevolgen voor het gehele Europese binnenvaartnetwerk

De situatie heeft gevolgen voor het gehele Europese binnenvaartnetwerk. Scheepseigenaren en bedrijven die ladingen vervoeren, kunnen geconfronteerd worden met schepen die werkloos blijven liggen, terwijl de binnenvaart ernstig verstoord kan raken, wat ook gevolgen heeft voor de planning van havens en terminals. De situatie heeft ook gevolgen voor financiers en investeerders, aangezien scheepseigenaren en exploitanten door een langdurige afwezigheid op de markt mogelijk in
gebreke blijven, terwijl de aandelenkoersen voor investeerders ook zullen worden beïnvloed.

Voor kleinere scheepseigenaren, met één of twee schepen, zal het hebben van een onverzekerd schip het lastig maken om de bemanning te behouden en de hypotheekbetalingen vol te houden. Eigenaren en exploitanten moeten plannen maken en nu inspecteurs voor keuringen regelen.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.